WORKSHOPS

Routine verlaten en nieuwe kansen aanboren
atelier-foret

WORKSHOP NACHTWANDELING IN HET BOS

Waarover gaat het ?

Het atelier laat een passage ervaren waarin men wandelt van de nacht naar de dag. We vertrekken twee uur voor dageraad als de nacht nog volop heerst in het hart van het bos.
We wandelen individueel, zonder zaklamp of enig extern middel of toeverlaat. Iedere wandelaar beleeft het atelier solo. De begeleider vertrekt als eerste en baliseert het parcours met kleine lichtjes. Ieder begeeft zich om beurt op pad. Elkeen beleeft zijn ervaring alleen, op eigen ritme en in stilte. Wij sluiten de tocht af met een moment van uitwisseling over het beleefde.

Doelstelling:

Ons onttrekken aan onze gewoontes en onderduiken in een verschillende omgeving verandert onze mentale toestand. In stilte wandelen in de nacht, de duisternis doortrekkend in de richting van het licht, laat ons toe perspectief te creëren in wat we beleven. Het laat ons toe een andere blik te werpen op onszelf, op een moeilijke situatie waarmee we worstelen, een uitdaging die we moeten aangaan en er nuance in aan te brengen. We schakelen over naar een staat van aanpassing die ons in verbinding stelt met onze diepste krachtbronnen en onze talenten laat inzetten op de beste wijze.

Sommigen ervaren angst bij het idee zich in een donker bos te begeven. Nochtans is het doortrekken van het nachtelijk woud in zeker opzicht een allegorie van het doortrekken van onze eigen weerstanden, van bepaalde angsten die we hebben die (her)opduiken. Maar ons wandelend lichaam herinnert er ons aan dat angsten geen doel op zich vormen, dat het slechts drogbeelden zijn waar we moeten doorheen trekken…
Als je wil werken aan je zelfvertrouwen of de behoefte voelt uit je comfortzone te komen, is dit een aanbevolen ervaring voor je…

Duur: 2u
Aantal deelnemers: maximum 12
Prijs: 25€/persoon
Volgende datum: 27 oktober om 5u30
Aarzel niet mij te contacteren als u een nachtwandeling wenst organiseren.

WALKIN’ COACH

Daar waar mijn stappen mij leiden

Wandelen in de natuur geeft de fantastische kans om ons interne landschap naar boven te brengen en ons over te leveren aan vertrouwen. Ons lichaam vordert door door een landschap dat nu eens bezaaid ligt met eerder open dan weer sombere ruimtes. Soms zijn er hindernissen die we moeten omzeilen of overbruggen.

Zich laten vergezellen en leiden in de natuur heeft een dubbel therapeutisch effect. De natuur nodigt uit en verscherpt welwillendheid.  Deze originele begeleiding van een uur bevat een palet vernieuwende werktuigen om beter tot het mechanisme van uitdagingen door te dringen, onze moeilijkheden helder te bekijken en uiteindelijk onze bekwaamheid om beslissingen naar boven te halen.

Duur: 1u
Locatie: overeen te komen
Prijs: 60€/persoon

atelier-coach
atelier-commuter

PENDELEN, MIJN INSPIREREND MOMENT VAN DE DAG

 Veranderen van mindset en nieuwe kansen aanboren

Hoe kan onze dagelijkse stadsverplaatsing een ervaring worden die onze stress helpt te verminderen ? Deze vraag lijkt paradoxaal en toch…
Dagelijks zijn wij in Brussel met honderdduizenden die de stad doorkruisen. Of het nu per auto is, trein, metro, bus of tram, met de fiets of te voet. Deze dagdagelijkse verplaatsing wordt vaak beschouwd als een stressvolle noodzaak, als verloren tijd. Wie kan er ‘s avonds zeggen dat hij of zij zich ‘s ochtends bij het zich naar het
werk begeven een formidabele ervaring heeft beleefd? Meestal blijft hier niets van hangen.

Hoe kan een verplaatsing door de stad of het werktraject een bron van inspiratie worden, van creativiteit en rust?

Met een simpele methode leer je af te raken van je stress of van je metro-boulot- dodo gevoel. Je zal je er rekenschap van geven dat je over krachtsbronnen/reserves beschikt om verandering in je leven teweeg te brengen en dat dit van jezelf afhangt en van de blik die je op jezelf en de anderen werpt.

Duur: 2u
Aantal deelnemers: maximum 12
Prijs: 325€ (Verengingen, bedrijven)

DIALOOGTAFEL

Collectieve intelligentie aanboren rond complexe thema’s

De techniek van de Dialoogtafel maakt het mogelijk om een creatieve en positieve dynamiek te creëren met mensen die we weinig, gedeeltelijk of eenzijdig kennen (zoals collega’s bijvoorbeeld) en met wie we moeten samenwerken.
Aan de hand van vier specifieke fasen komen de deelnemers tot innovatieve uitkomsten. De techniek is gebaseerd op het actief luisteren, empathie en de sociocratische benadering.

Dit proces is ideaal voor het initiëren van een complexe vergadering, voor het uitvoeren van een behoeftenanalyse die moet leiden tot duurzame innovaties of om een klimaat van verzoening en vertrouwen tot stand te brengen.
Deze methode is perfect geschikt als men in stressvolle situaties moet brainstormen.


Maximum aantal deelnemers
: 12
Duur: 2u
Prijs: 325€ (Verenigingen, scholen)
1.100 Bedrijven

dialoogtafel

Start typing and press Enter to search