WORKSHOPS

Routine verlaten en nieuwe kansen aanboren
nachtwandeling

WORKSHOP NACHTWANDELING IN HET BOS

Waarover gaat het ?

Het atelier laat een passage ervaren waarin men wandelt van de nacht naar de dag. We vertrekken twee uur voor dageraad als de nacht nog volop heerst in het hart van het bos.
We wandelen individueel, zonder zaklamp of enig extern middel of toeverlaat. Iedere wandelaar beleeft het atelier solo. De begeleider vertrekt als eerste en baliseert het parcours met kleine lichtjes. Ieder begeeft zich om beurt op pad. Elkeen beleeft zijn ervaring alleen, op eigen ritme en in stilte. Wij sluiten de tocht af met een moment van uitwisseling over het beleefde.

Doelstelling:

Ons onttrekken aan onze gewoontes en onderduiken in een verschillende omgeving verandert onze mentale toestand. In stilte wandelen in de nacht, de duisternis doortrekkend in de richting van het licht, laat ons toe perspectief te creëren in wat we beleven. Het laat ons toe een andere blik te werpen op onszelf, op een moeilijke situatie waarmee we worstelen, een uitdaging die we moeten aangaan en er nuance in aan te brengen. We schakelen over naar een staat van aanpassing die ons in verbinding stelt met onze diepste krachtbronnen en onze talenten laat inzetten op de beste wijze.

Sommigen ervaren angst bij het idee zich in een donker bos te begeven. Nochtans is het doortrekken van het nachtelijk woud in zeker opzicht een allegorie van het doortrekken van onze eigen weerstanden, van bepaalde angsten die we hebben die (her)opduiken. Maar ons wandelend lichaam herinnert er ons aan dat angsten geen doel op zich vormen, dat het slechts drogbeelden zijn waar we moeten doorheen trekken…
Als je wil werken aan je zelfvertrouwen of de behoefte voelt uit je comfortzone te komen, is dit een aanbevolen ervaring voor je…

Duur: 2u
Aantal deelnemers: maximum 12
Prijs: 25€/persoon
Aarzel niet mij te contacteren als u een nachtwandeling wenst organiseren.

De organisator is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens deze activiteit.

ERVARINGSGERICHTE WORKSHOP IN HET WOUD

Teams stimuleren, inspiratie en motivatie bevrijden
Op maat geleverde workshop van een halve dag in het woud, gebaseerd op empathy walk en mindfulness.
Via verschillende oefeningen rond het stappen, empathie en mindfulness, worden de banden binnen het team versterkt en verbeterd en worden handvaten meegegeven om de weg te vinden naar een positieve en geïnspireerde mindset.

Duur: halve dag
Aantal deelnemers: 15 maximum
Prijs : 375 € (Verenigingen, scholen)
1.100 € (Bedrijven)

ervaringsgerichte-workshop-bos
dialoogtafel

DIALOOGTAFEL

Collectieve intelligentie aanboren rond complexe thema’s

De techniek van de Dialoogtafel maakt het mogelijk om een creatieve en positieve dynamiek te creëren met mensen die we weinig, gedeeltelijk of eenzijdig kennen (zoals collega’s bijvoorbeeld) en met wie we moeten samenwerken.
Aan de hand van vier specifieke fasen komen de deelnemers tot innovatieve uitkomsten. De techniek is gebaseerd op het actief luisteren, empathie en de sociocratische benadering.

Dit proces is ideaal voor het initiëren van een complexe vergadering, voor het uitvoeren van een behoeftenanalyse die moet leiden tot duurzame innovaties of om een klimaat van verzoening en vertrouwen tot stand te brengen.
Deze methode is perfect geschikt als men in stressvolle situaties moet brainstormen.


Maximum aantal deelnemers
: 12
Duur: 2u
Prijs: 325€ (Verenigingen, scholen)
1.100 Bedrijven

Start typing and press Enter to search