LEZINGEN

conference-jerusalem

TE VOET NAAR JERUZALEM, EEN SOLOTOCHT VAN 184 DAGEN

Hoe vertrouwen hebben in het onbekende nieuwe perspectieven scheppen

Tijdens deze voordracht nodig ik jullie uit om in de voetsporen te treden van diegene die alles verlaat en die zich naar het onbekende begeeft.  De voordracht over deze tocht van Gent naar Jeruzalem enkele jaren voor het begin van de Syrische oorlog is een metafoor van de  mens die zijn geluk moet vinden in een  wereld die ondergedompeld is in angstaanjagende berichten en die ons tot onszelf doet terugplooien. Tijdens deze lezing zal ik jullie begeleiden over de talrijke breuklijnen heen die ik op mijn weg ben tegengekomen. Op weg naar een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte die nieuwe perspectieven schept.

In een tijd waarin conflicten meer en meer blijken te draaien rond religieuze tegenstellingen, zocht ik uit of de drie grote wereldgodsdiensten ons echt tot verschillende mensen maken. Ik luisterde onderweg naar de uiteenlopende verhalen van talloze mensen. Deze spannende solotocht is echter ook een persoonlijke queeste en toont op indringende wijze hoe persoonlijke angsten overwonnen worden en hoe allerlei maatschappelijke vooroordelen stap voor stap ontkracht worden.

STRESS EN VEERKRACHT: HET ONGEKEND POTENTIEEL IN JEZELF BEVRIJDEN

Stress is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven, in onze omgang met anderen, in onze stedelijke context…

Hoe kan stress een trouwe bondgenoot worden die ons kan aansporen om ons gedrag en mindset op een betere manier af te stemmen op de omgeving?
In deze vorming wordt nagegeaan hoe een situatie die als belemmerend beschouwd wordt , in zich de kiemen inhoudt van persoonlijke transformatie en hoe zich dit concreet kan realiseren.

Duur: 2u

conference-empathie

Start typing and press Enter to search