LEZINGEN

te-voet

TE VOET NAAR JERUZALEM, EEN SOLOTOCHT VAN 184 DAGEN

Hoe vertrouwen hebben in het onbekende nieuwe perspectieven scheppen

Tijdens deze voordracht nodig ik jullie uit om in de voetsporen te treden van diegene die alles verlaat en die zich naar het onbekende begeeft.  De voordracht over deze tocht van Gent naar Jeruzalem enkele jaren voor het begin van de Syrische oorlog is een metafoor van de  mens die zijn geluk moet vinden in een  wereld die ondergedompeld is in angstaanjagende berichten en die ons tot onszelf doet terugplooien. Tijdens deze lezing zal ik jullie begeleiden over de talrijke breuklijnen heen die ik op mijn weg ben tegengekomen. Op weg naar een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte die nieuwe perspectieven schept.

In een tijd waarin conflicten meer en meer blijken te draaien rond religieuze tegenstellingen, zocht ik uit of de drie grote wereldgodsdiensten ons echt tot verschillende mensen maken. Ik luisterde onderweg naar de uiteenlopende verhalen van talloze mensen. Deze spannende solotocht is echter ook een persoonlijke queeste en toont op indringende wijze hoe persoonlijke angsten overwonnen worden en hoe allerlei maatschappelijke vooroordelen stap voor stap ontkracht worden.

Duur: 2u
Aantal deelnemers
: onbeperkt
Prijs: 375€ (verenigingen, scholen)
1.100€ (Bedrijven)

EEN STADSPELGRIMAGE VAN 1 MAAND DOOR BRUSSEL

Of hoe het veranderen van blik tot inspiratie en motivatie leidt

Sebastien de Fooz is een Brusselaar van 46 jaar. In 2005, vertrok hij vanuit Gent te voet naar Jeruzalem. Dertien jaar later beleeft hij een andere avontuur: de exploratie van de nabijheid.
Gedurende één maand trok hij in eigen stad, Brussel, zonder ’s avonds naar huis terug te keren of bij vrienden aan te bellen. Zijn doelstelling was om te ervaren tot welke nieuwe perspectieven een empathische blik leiden.
Hij vertrok zonder bestemming, op de snijlijn tussen dolen en zingeving. Langzamerhand beleefde hij in eigen stad de ervaring van ontheming. Deze ervaring heeft hem doen inzien dat als je je onttrekt aan de organisatie van je tijd, dat de verhouding tot de stad verandert, wat ook tot een vorm van kwetsbaarheid leidt.
De lezing is een relaas over kwetsbaarheid, over breuklijnen maar ook over diepmenselijke ontmoetingen. Deze stadstocht is een metafoor van de mens van vandaag die niet weet wat de toekomst biedt en over de angst dat dit inboezemt.
Hoe vind je inspiratie in de desoriëntatie?
Met deze ervaring biedt de stapper enkele denkpistes om uit de desoriëntatie -die het dagdagelijkse in een globale context met zich meebrengt- te geraken.

Duur: 2u
Aantal deelnemers
: onbeperkt
Prijs: 375€ (verenigingen, scholen)
1.100€ (Bedrijven)

stadspelgrimage
stress-nl

STRESS EN VEERKRACHT: HET ONGEKEND POTENTIEEL IN ONSZELF BEVRIJDEN

Stress is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven, in onze omgang met anderen, in onze stedelijke context…

Hoe kan stress een trouwe bondgenoot worden die ons kan aansporen om ons gedrag en mindset op een betere manier af te stemmen op de omgeving?
In deze vorming wordt nagegaan hoe een situatie die als belemmerend beschouwd wordt , in zich de kiemen inhoudt van persoonlijke transformatie en hoe zich dit concreet kan realiseren.

Duur: 2u
Aantal deelnemers
: onbeperkt
Prijs: 375€ (verenigingen, scholen)
1.100€ (Bedrijven)

Start typing and press Enter to search